Pravno obaveštenje

Uslovi korišćenja veb stranice

U svrhu ovog pravnog obaveštenja, veb stranica je pojam koji pokriva sve stranice na veb adresi www.tkk-fix.com (u daljem tekstu: veb stranica).

Korišćenjem veb stranice, korisnik potvrđuje da prihvata niže opisane uslove i da se slaže sa njima. 

Vođenje veb stranice

Voditelj ove veb stranice je kompanija TKK d.o.o. 

Prava intelektualne svojine

Vlasnik veb stranice i nosilac autorskih prava na sva dela zaštićena autorskim pravima koja su na bilo koji način uključena u veb stranicu je kompanija TKK d.o.o. Dokumenti objavljeni na veb stranici se mogu prikazivati samo u nekomercijalne svrhe, bez kršenja prava intelektualne svojine. Autori sadržaja nisu odgovorni za bilo kakve štetne posledice upotrebe. Bilo koja druga upotreba sadržaja sa veb stranice (uključujući, ali ne ograničavajući se na kopiranje, reprodukciju ili distribuciju) nije dozvoljena. 

Ograničenje odgovornosti

Sve informacije i materijali na veb stranici su informativne prirode. Voditelj će se potruditi da veb stranica radi optimalno i da su podaci na veb stranici tačni i ažurni, ali ni voditelj ove veb stranice niti bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, koje je učestvovalo u stvaranju veb stranice ili učestvuje u nadogradnji veb stranice, ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za neometan rad ili upotrebu veb stranice i nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu pristupom i upotrebom (uključujući, ali ne ograničavajući se na pogrešno tumačenje) ili nemogućnošću korišćenja veb stranice ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njenom sadržaju. Korisnici koriste sav objavljeni sadržaj na sopstvenu odgovornost.


Kompanija TKK d.o.o. može promeniti veb stranicu i/ili njen sadržaj u bilo koje vreme i na bilo koji način i iz bilo kog razloga bez prethodne najave. Izmene stupaju na snagu čim budu objavljene, ako nije drugačije naznačeno.  Pritom ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice takvih promena.

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Veb stranica može sadržati linkove do veb stranica trećih lica. TKK d.o.o. nije odgovorna za oblik, sadržaj i tačnost veb stranica koje su na bilo koji način povezane sa veb stranicom, jer nema kontrolu nad sadržajem i radom tih stranica. Prilikom posete i korišćenja povezanih veb stranica, odgovornost kompanije TKK d.o.o. je isključena u svim slučajevima. Druge veb stranice do kojih vode linkovi mogu sadržati različite politike privatnosti. Da biste zaštitili svoju privatnost, preporučujemo vam da pregledate politike privatnosti i pravna obaveštenja na drugim veb stranicama kojima pristupate putem ove veb stranice.

Politika privatnosti

U kompaniji TKK d.o.o., svesni smo značaja zaštite ličnih podataka, zato težimo najvišem stepenu zaštite ličnih podataka korisnika veb stranice (link do definicije veb stranice). Obavezni smo da delujemo u skladu sa propisima koji regulišu oblast zaštite ličnih podataka, uključujući važeću Opštu uredbu o zaštiti podataka EU-a, Zakon o zaštiti ličnih podataka i Zakon o elektronskim komunikacijama. 


Voditelj veb stranice je TKK d.o.o. (u daljem tekstu: voditelj).


Svi lični podaci korisnika veb stranice koristiće se samo u svrhe za koje su obezbeđeni. U slučaju potrebe za daljom obradom podataka u drugu svrhu, voditelj će unapred kontaktirati pojedinca i zatražiti saglasnost. Takođe, podaci se neće otkriti trećim licima bez izričitog odobrenja korisnika veb stranice, osim ako zakonom nije drugačije regulisano.

Posetite veb stranicu

Svaki put kada posetite veb stranicu, određene informacije o vašoj poseti se automatski čuvaju na veb serveru (npr. IP broj – broj koji identifikuje pojedinačni računar ili drugi uređaj na mreži, verzija pregledača, vreme posete itd.).


Ove podatke prikuplja voditelj pomoću kolačića i obrađuje ih u svrhu analize, što omogućava poboljšanje sadržaja i korisničkog iskustva na veb stranici i upravljanje statistikom njegovih poseta. Prikuplja određene informacije na osnovu legitimnih interesa, dok veb stranica traži saglasnost pojedinca pre instaliranja invazivnijih kolačića. 

 

 Svrha obrade je osigurati sigurnost mreže i informacija, tj. omogućiti otkrivanje i sprečavanje neovlašćenog pristupa koji može ugroziti dostupnost, integritet i poverljivost sačuvanih ili prenetih ličnih podataka i sigurnost povezanih usluga kojima se pristupa preko tih mreža.


Podaci se čuvaju 30 dana od posete veb stranici.


Korisnik ličnih podataka je ugovorni izvršitelj kod kojeg se hostuje veb stranica voditelja, a voditelj će se pobrinuti za obradu u skladu sa ugovornom obavezom u vezi sa zaštitom ličnih podataka od strane izvršitelja. 


Ako je za obradu potrebna saglasnost, ta je dobrovoljna i pojedinac je može opozvati u bilo kom trenutku na isti način na koji ju je dao. Pojedinac takođe ima pravo na pristup podacima, na promenu, na brisanje (“pravo na zaborav”), na ograničenje obrade, na prigovor na obradu, na prenosivost podataka i na žalbe povereniku za informacije. Za ostvarivanje ovih prava i dodatne informacije možete nas kontaktirati putem imejla info@tkk.si.


Lični podaci se ne prenose trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.
Ne primenjuju se automatsko donošenje odluka ili profilisanje.