Pravno obvestilo

Pravila uporabe spletnega mesta

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.tkk-fix.com (v nadaljevanju: spletno mesto).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel v nadaljevanju opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Upravljanje spletnega mesta

Upravljavec tega spletnega mesta je družba TKK d.o.o.

Pravice intelektualne lastnine

Lastnik spletnega mesta in imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključena v spletno mesto, je družba TKK d.o.o. Dokumenti, objavljeni na spletnem mestu, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer ne smejo biti kršene pravice intelektualne lastnine. Avtorji vsebine ne odgovarjajo za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli drugačna uporaba vsebin s spletnega mesta (vključno z, a ne omejeno na prepisovanje, razmnoževanje ali razširjanje) ni dovoljena.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu so informativne narave. Upravljavec se bo trudil, da bo spletno mesto optimalno delovalo ter da bodo informacije na spletnem mestu pravilne in podatki ažurni, vendar niti upravljavec tega spletnega mesta ali druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta, ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno delovanje ali uporabo spletnega mesta ter ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa in uporabe (vključno z, a ne omejeno na napačno tolmačenje) ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Družba TKK d.o.o. lahko kadarkoli na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto in/ali njegovo vsebino. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene, če ni drugače navedeno. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb. TKK d.o.o. ne odgovarja za obliko, vsebino in ažurnost spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom, saj nima nadzora nad vsebino in delovanjem teh strani. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe TKK d.o.o. za vse primere izključena. Druge spletne strani, na katere se povezuje spletno mesto, lahko vsebujejo drugačne pravilnike o zasebnosti. Zaradi zaščite vaše zasebnosti priporočamo, da si predhodno ogledate politike zasebnosti in pravna obvestila na drugih spletnih mestih, do katerih dostopate prek spletnega mesta.

Politika zasebnosti

V družbi TKK d.o.o. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato stremimo k najvišji stopnji varstva osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta (link na definicijo spletnega mesta). Zavezani smo k delovanju v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, vključno z vsakokrat veljavno Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah.

Upravljavec spletnega mesta je TKK d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).

Vsi osebni podatki uporabnikov spletnega mesta bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. V primeru potrebe po nadaljnji obdelavi podatkov za drug namen, bo upravljavec posameznika predhodno kontaktiral in zaprosil za soglasje. Prav tako brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta podatki ne bodo razkriti tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletnega mesta se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo določeni podatki o obisku spletnega mesta (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska ipd.).

Te podatke upravljavec zbira s pomočjo piškotkov in jih obdeluje za namen analize, ki omogoča izboljšanje vsebin in uporabniške izkušnje na spletnem mestu ter vodenja statistike njegovih obiskov. Določene podatke zbira na podlagi zakonitih interesov, medtem ko spletno mesto posameznika pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov vpraša za privolitev. 

Namen obdelave je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij.

Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

Uporabnik osebnih podatkov je pogodbeni obdelovalec, pri katerem gostuje spletno mesto upravljavca, pri čemer bo upravljavec poskrbel za obdelavo z upoštevanjem pogodbene obveznosti glede varstva osebnih podatkov s strani obdelovalca.


V kolikor je za obdelavo potrebna privolitev, je ta prostovoljna in jo posameznik lahko na isti način, kot jo je podal, tudi kadarkoli prekliče. Posameznik ima tudi pravico do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pravica do pozabe«), do omejitve obdelave, do ugovora o obdelavi, do prenosljivosti podatkov ter do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu. Za uveljavljanje teh pravic oz. dodatne informacije se lahko obrne na e-naslov info@tkk.si.

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.