Jogi nyilatkozat

A weboldal felhasználási feltételei*

E jogi nyilatkozat szerint a weboldal magában foglal minden olyan weboldalt, mely a www.tkk-fix.com címen található (a továbbiakban: a weboldal).

A weboldal használatával a felhasználó megerősíti, hogy a lent részletezett feltételeket elfogadta és azokkal egyetért.

Weboldal kezelése

A weboldal üzemeltetője a TKK d.o.o.

Szellemi tulajdonjog

Minden olyan szerzői védelem alatt álló mű esetében, melyek a weboldalon bármilyen formában megjelennek, a szerzői jog és a weboldal tulajdonosa a TKK d.o.o. A weboldalon közzétett dokumentumok másolása kizárólag nem kereskedelmi célból, a szellemi tulajdonjog megsértése nélkül történhet. A tartalmak szerzői nem tartoznak felelősséggel az adatok felhasználásból fakadó bármi nemű káros következményért. A weboldalon közzétett tartalmak egyéb felhasználása (ideértve többek között például azok másolását, sokszorosítását és terjesztését) nem megengedett.

A felelősség korlátozása

A weboldalon közzétett minden információ és anyag tájékoztató jellegű. Az üzemeltető minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldal optimális működését, valamint, hogy a közzétett információk a valóságnak megfeleljenek és aktuálisak legyenek. Azonban sem az üzemeltető, sem más jogi vagy természetes személy, aki részt vett a weboldal létrehozásában, vagy a weboldal fejlesztésében, nem tartozik felelősséggel, nem vállal szavatosságot a weboldal gördülékeny működéséért vagy használatáért, sem semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való hozzáféréséből, annak használatából (ideértve többek között a téves értelmezéseket), vagy használatának meghiúsulásából, vagy bármilyen hibából, tartalmi hiányosságból származik. A felhasználók minden közzétett tartalmat saját felelősségükre használnak fel.

 

A TKK d.o.o.-nak jogában áll, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen módon és bármilyen okból kifolyólag módosítsa a weboldalt és/vagy annak tartalmát. Ezen módosítások, eltérő rendelkezés hiányában, a közzétételtől számítva lépnek hatályba. A változtatások következményei nem vonnak felelősséget maguk után. 

Információk és anyagok felhasználásának korlátozása

A weboldal tartalmazhat harmadik fél oldalára irányító linkeket is. Mivel ezen oldalak tartalmára és működtetésére nincs befolyása, a TKK d.o.o. nem tartozik felelősséggel olyan oldalak formai, tartalmi jellemzőiért és hitelességéért, melyek bármely módon kapcsolatban állnak a weboldallal. A hivatkozott oldalakra történő ellátogatással, a TKK d.o.o. felelőssége minden esetben megszűnik. Más oldalak, melyekre a weboldal irányít, eltérő adatvédelmi szabályzattal rendelkezhetnek. Biztonsága védelmének érdekében javasoljuk, hogy tekintse át az adatvédelmi szabályzatot és jogi nyilatkozatokat azokon az oldalakon is, melyekhez ezen a weboldalon keresztül fér hozzá.

Adatvédelmi szabályzat

A TKK d.o.o.-nál tisztában vagyunk a személyes adatok védelmének fontosságával, ezért is törekszünk a weboldal felhasználók személyes adatainak legmagasabb szintű védelmére (link a weboldal meghatározásához). Kötelesek vagyunk a személyes adatvédelmi szabályokkal összhangban eljárni, ideértve például az EU hatályos Általános Adatvédelmi Rendeletét (GDPR), a személyes adatok védelméről szóló törvényt és az elektronikus hírközlési törvényt.

 

A weboldal üzemeltetője a TKK d.o.o. (a továbbiakban: az Üzemeltető).


A weboldal felhasználóinak minden személyes adata kizárólag olyan célokra lesz felhasználva, amilyen szándékkal őket közölték. Az adatok más célból történő további feldolgozásának szükségessége esetén az adatkezelő felveszi a kapcsolatot az egyénnel és hozzájárulását kéri. Továbbá, eltérő törvényi rendelkezés hiányában, a weboldal felhasználójának kifejezett engedélye nélkül, az adatokat nem közlik harmadik féllel.

A weboldal látogatása

Minden alkalommal, amikor a weboldalra látogat, bizonyos látogatással kapcsolatos adatokat a web szerver automatikusan eltárol (pl. IP cím – számítógépek egyéni azonosító száma, egyéb online eszközök, böngésző verziója, látogatás ideje, stb.).

 

Ezeket az adatokaz az Üzemeltető sütik segítségével gyűjti össze, majd elemzés céljából feldolgozza, amely lehetővé teszi a weboldal tartalom és a felhasználói élmény fejlesztését, valamint a látogatási statisztikák kezelését. Valódi érdeklődés alapján gyűjti össze az információkat, azonban a weboldal az egyén hozzájárulását kéri, mielőtt „betolakodóbb”, invazívabb sütiket kezdene el használni. 

 

Az adatkezelés célja a hálózat és az információk biztonságának fenntartása, valamint hogy lehetővé tegye olyan jogosulatlan hozzáférések felismerését, megelőzését, melyek veszélyeztetik a tárolt és közölt személyes adatok elérhetőségét, sérthetetlen és bizalmas jellegét, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatások biztonságát, melyek ezeken a hálózatokon keresztül hozzáférhetők.

 

Az adatokat a weboldal látogatásától számított 30 napig tároljuk.

 

 

A személyes adatokat a szerződéses adatfeldolgozó használja fel, aki az Üzemeltető weboldalának tárhelyét szolgáltatja; az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatok, a személyes adatok védelmét a szerződés alapján figyelembe véve kerüljenek feldolgozásra az adatfeldolgozó által.


Amennyiben az adatfeldolgozáshoz beleegyezés szükséges, annak megadása önkéntes alapon történik, melyet az egyén bármikor visszavonhat ugyanolyan módon, ahogy azt megadta. Az egyén ezenkívül jogosult az adatokhoz való hozzáféréshez, azok megváltoztatására, törlésére („személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog”), a feldolgozás korlátozására, adatok feldolgozása, hordozhatósága ellen való tiltakozásra és az információügyi biztosnál történő fellebbezésre. Ezen jogok gyakorlásához és további információkért, írjon nekünk az alábbi email címre: info@tkk.si.


A személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik ország vagy nemzetközi cég számára.

Automatizált döntéshozatal, vagy profilkészítés nem történik.