Правна информация

Условия за използване на уебсайта

За целите на това правно известие уебсайт е термин, който обхваща всички уеб страници на уеб адрес www.tkk-fix.com (оттук нататък: уебсайтът).

С използването на уебсайта потребителят потвърждава, че е приел условията, описани по-долу и че е съгласен с тях.

Управление на уебсайтове

Оператор на този уебсайт е компанията TKK d.o.o.

Права върху интелектуална собственост

Собственикът на уебсайта и носителят на авторските права върху всички защитени с авторски права произведения, които са включени по какъвто и да е начин в уебсайта, е компанията TKK d.o.o. Документи, публикувани на уебсайта, могат да бъдат възпроизвеждани само с нетърговска цел, без да се нарушават правата на интелектуална собственост. Авторите на съдържанието не носят отговорност за вредни последици от използването. Всяко друго използване на съдържание от уебсайта (включително, но не само копиране, възпроизвеждане или разпространение) не е разрешено.

Ограничаване на отговорността

Цялата информация и материали на сайта са с информативен характер. Операторът ще положи всички усилия, за да гарантира, че уебсайтът работи оптимално и че информацията на уебсайта е точна и актуална, но нито операторът на този уебсайт, нито друго юридическо или физическо лице, участвало в създаването на уебсайтът или участва в надстройки на уебсайта, не поема отговорност или гаранция за безпроблемната работа или използването на уебсайта и не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от достъпа и използването (включително, но не само до погрешно тълкуване) или невъзможността за използване на уебсайта или за всякакви грешки или недостатъци в тяхното съдържание. Потребителите използват цялото публикувано съдържание на свой риск.


TKK d.o.o. може да променя уебсайта и/или неговото съдържание по всяко време и по какъвто и да е начин и по каквато и да е причина без предварително уведомление. Измененията влизат в сила веднага след публикуването им, освен ако не е посочено друго. По този начин той не поема отговорност за каквито и да било последици от такива промени.

Ограничаване на използването на информация и материали

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на Трети страни. TKK d.o.o. не носи отговорност за формата, съдържанието и точността на уебсайтовете, които по какъвто и да е начин са свързани с уебсайта, тъй като няма контрол върху съдържанието и работата на тези страници. При посещение и използване на свързаните уебсайтове отговорността на TKK d.o.o. е изключена във всички случаи. Други уебсайтове, към които препраща уебсайтът, могат да съдържат различни политики за поверителност. За да защитите поверителността си, препоръчваме да прегледате политиките за поверителност и правните бележки на други уебсайтове, до които имате достъп чрез този уебсайт.

Политика за поверителност

В компанията TKK d.o.o. осъзнаваме важността на защитата на личните данни, затова се стремим към най-високо ниво на защита на личните данни на потребителите на уебсайта (връзка към дефиницията на уебсайта). Ние сме длъжни да действаме в съответствие с разпоредбите, регулиращи областта на защитата на личните данни, включително действащия Общ регламент за защита на данните на ЕС, Закона за защита на личните данни и Закона за електронните съобщения.


Оператор на уебсайта е TKK d.o.o. (по-долу: Операторът).


Всички лични данни на потребителите на уебсайта ще се използват само за целите, за които са предоставени. В случай на необходимост от по-нататъшна обработка на данни за друга цел, администраторът ще се свърже предварително с лицето и ще поиска съгласие. Също така, без изричното разрешение на потребителя на уебсайта, данните няма да бъдат разкрити на Трети страни, освен ако законът не регламентира друго.

Посещение на уебсайта

Всеки път, когато посещавате уебсайт, определена информация за Вашето посещение на уебсайта се съхранява автоматично на уеб сървъра (напр. IP номер – номер, който идентифицира отделен компютър, т.е. друго устройство онлайн, версия на браузъра, час на посещение и т.н.).


Тези данни се събират от Оператора с помощта на бисквитки и се обработват за целите на анализа, което позволява подобряване на съдържанието и потребителското изживяване на уебсайта и управлението на статистиката за неговите посещения. Той събира определена информация въз основа на законни интереси, докато уебсайтът иска дадено лице за съгласие преди да инсталира по-инвазивни бисквитки. 

 

Целта на обработката е да осигури сигурността на мрежата и информацията, т.е. да даде възможност за откриване и предотвратяване на неоторизиран достъп, който може да застраши наличността, целостта и поверителността на съхраняваните или предадените лични данни и сигурността на свързаните услуги, достъпни чрез тези мрежи.


Данните се съхраняват в продължение на 30 дни от посещението на уебсайта.


Потребител на лични данни е договорният обработващ, с който се хоства уебсайтът на Оператора, при което администраторът ще се погрижи за обработването в съответствие с договорното задължение относно защитата на личните данни от обработващия.


Ако за обработката е необходимо съгласието, то е доброволно и физическото лице може да го отмени по всяко време по същия начин, както го е дал. Лицето също има право на достъп до данни, да променя, изтрива („право да забрави“), да ограничава обработването, да възразява срещу обработването, преносимостта на данните и да обжалва пред Информационния комисар. За да упражните тези права и за допълнителна информация, можете да се свържете с нас на имейл адреса info@tkk.si.


Личните данни не се предават на трети държави или международни организации.
Не се прилага автоматизирано вземане на решения или профилиране.